SekretesspolicyEssentra plc och dess dotterbolag förbinder sig att skydda och respektera ditt privatliv. Denna policy (tillsammans med användningsvillkoren och andra handlingar som det hänvisas till i dessa) utgör grunden till hur alla personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss, kommer att behandlas av oss.

Denna webbplats ägs och drivs av, eller på uppdrag av, Essentra plc (hädanefter "vi", "oss" och "vår" beroende på sammanhang). Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra denna policy. Kontrollera därför denna webbsida med jämna mellanrum för eventuella uppdateringar.

Vi kommer inte att samla in några personliga data om dig utan din tillåtelse. Vi kan komma att be dig att lämna oss dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig vissa tjänster, som svar vid förfrågningar, nyhetsbrev via e-post, inbjudningar till särskilda evenemang och informationsuppdateringar. För att kunna behandla och genomföra beställningar är det också möjligt att vi kommer att skaffa personlig data om dig (t.ex. ditt namn och din e-postadress) om du är vår kund eller arbetar för en av våra kunder. För att kunna leverera en viss eller samtliga av de tjänster som anges ovan måste vi behandla och lagra dina personliga data. Vi kan därför komma att behöva överföra dessa för sådan behandling till andra anställda eller till något av våra koncernbolag utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), i syfte att förbättra vår kommunikation eller för att lämna uppgifter beträffande Essentra och dess internationella företagsaktiviteter, uppfyllandet av kundbeställningar samt behandling av betalningsuppgifter. Observera att vissa länder utanför EES-området kanske inte har en lika hög rättslig skyddsnivå i fråga om personuppgifter som länder inom EES. Genom att överlämna dina personuppgifter till denna webbplats godkänner du samtidigt sådan behandling och överföring i samband med de tjänster som anges ovan, samt för alla andra syften som du samtyckte till då du lämnade uppgifterna. I den händelse vi måste överföra dina uppgifter till organ i länder utanför EES-området kommer vi att vidta alla skäligen nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna policy.

För att kunna skydda din integritet vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder vid lagring och utlämnande av personliga data, i syfte att förhindra tredje parts obehöriga åtkomst till uppgifterna. Vi strävar efter att säkerställa att varje tredje part som vill överföra data har vidtagit liknande säkerhetsåtgärder. Internet är emellertid inte ett fullständigt säkert medium och du erkänner och medger att vi inte ska hållas ansvariga för någon obehörig användning, distribution, skada eller förstörelse av personliga data, utom i den utsträckning händelsen orsakats av försummelse eller överträdelse från vår sida. Våra skyldigheter och dina rättigheter kan variera beroende på gällande lokal lagstiftning.

I den händelse vi skulle överlåta den affärsverksamhet som erbjuder produkter och tjänster till dig till en annan leverantör, samtycker du även till att dina data kan komma att överföras till denna leverantör.

Om du inte samtycker till denna sekretesspolicy eller något av de sätt som vi använder data på enligt ovan bör du inte lämna ut dina personuppgifter på denna webbplats. Om du inte längre vill få meddelanden från oss, följ instruktionerna i de e-brev eller andra meddelanden som vi skickar till dig för att bli borttagen från vår kontaktlista. Vid frågor om vår användning av data kan du skicka ett e-brev till: enquiries@essentra.com eller skriva till oss på adress: Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU, eller ringa +44 (0) 1908 359100 och be att få tala med företagets undersekreterare.