Runda kabelkärnor – mantlade

Mantalde kärnor

Ringkärnor

Runda kabelkärnor – mantlade