Företagets värderingar

Essentra tror på grundläggande företagsvärderingar, och vår målsättning är att arbeta enligt följande principer:

 • Vi strävar efter öppenhet, ärlighet och entusiasm, där vi gläds över våra framgångar och lär oss av våra erfarenheter.
 • Vi satsar helhjärtat på att vara så bra som möjligt och engagerar oss för att allt vi gör ska vara av högsta kvalitet.
 • Vi arbetar som ett team där vi värdesätter allas insatser och minimerar byråkratin.
 • Vi behandlar varandra respektfullt och rättvist.

Vårt ansvar

 • Vi är delaktiga i vårt företags strategi och ser till att vi förstår vilken roll vi spelar i den.
 • Vi har alla tydliga målsättningar, nödvändiga resurser och frihet för att uppnå dem och vår arbetsinsats bedöms ärligt.
 • Vi behandlar andra människor och miljön med integritet och respekt.
 • Vi strävar efter att öka vår kunskap och skicklighet, samt att vara professionella i vårt arbete.
 • Vi utför vårt arbete så bra som möjligt och tar ansvar för våra handlingar.

Våra målsättningar

 • Vi strävar efter att göra våra kunder nöjda och behålla våra leverantörers respekt.
 • Vi arbetar tillsammans för att få vårt företag att växa och ge fördelar för våra aktieägare.